Cenník

I. Úradný preklad

Cena úradného prekladu je 19,92 eura/strana.

 

Ak vykonanie prekladu bude klient vyžadovať bezodkladne, cena sa zvýši po dohode s klientom maximálne o 50 %.

 

Za preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť sa cena zvýši po dohode s klientom maximálne o 30 %.

 

K cene sa pripočíta náhrada hotových výdavkov:

  • vo výške 2,66 eura za vyhotovenie prekladu v listinnej podobe,
  • 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3 jedného čiernobieleho listu prekladu v listinnej podobe,
  • 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3 jedného farebného listu prekladu v listinnej podobe.

 

 

II. Neúradný preklad

Cena neúradného prekladu bude určená po dohode s klientom v závislosti od náročnosti, rozsahu a bezodkladnosti prekladu vo výške najviac do 15 eura/strana.

 

K cene sa pripočíta náhrada hotových výdavkov určená v rovnakej výške ako pri úradnom preklade.

 

 

Jedna strana prekladu je text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu.