JUDr. Mgr. Roman Laurinec

Úradný prekladateľ pre jazykovú kombináciu anglický a slovenský jazyk zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 971433.

 

Vyštudoval som na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Moje právne vzdelanie zahŕňa aj vykonanie odbornej justičnej skúšky.

 

Okrem skúseností v odbore prekladateľstva disponujem aj dlhoročnými skúsenosťami právnika v oblasti súdnictva a štátnej sféry.